Tuesday 19 March 2013

bcn.cat: Gairebé 1 de cada 5 barcelonins té bicicleta pròpia

L'última enquesta de qualitat de la ciutat revela que el 18,5% dels barcelonins tenen bicicleta privada. Els aparcaments per a bicicletes i l'ampliació dels carrils bici han fet que el ciutadà doni una nota de 6,6 sobre 10 a la mobilitat en bicicleta.

No comments: