Friday 25 April 2008

more stations

Post #100 !!!
View Larger Map
  • Radi
  • Jane Adams
  • Reina Victoria
  • Carrer de l'Energia
  • Vallmajor
  • Carrer de la Foneria
  • Pl. Teresa de Claramunt
  • Jardins de Can Ferrero
  • Mare de Déu dels Ports

Highest bike number seen: #8080

No comments: